6 - 7 Apr 2024
Lizenz: L#242001 Status: Show Finished

International Ausstellung Ausstellung teilnehmen

Veranstalter: Kotomir
Region: ASIA CONTINENT SHOW - AR-020
Standort: Russia, Novosibirsk
E-Mail-Adresse: kotomir@mail.ru
Telefon: +79039353058
Zertifikat: Double Judgement (6 Apr 2024)
One Judgement (7 Apr 2024)
Information

Über die Ausstellung